payrollcatering.nl

Payroll catering

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de cateringbranche.

Misschien loopt u als cateraar met de gedachte uw personeel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onder te brengen. Om u bij deze beslissing zo goed mogelijk te helpen, geven wij u daarom allereerst hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll.

Heeft u na dit gelezen te hebben nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie ontvangen? Vraagt u dan via ons een payroll offerte aan! Graag informeren wij u dan nog verder over alle mogelijkheden van payroll voor uw cateringzaak of medewerkers en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll besteedt u het werkgeverschap uit. Dit betekent dat u uw (gehele) salarisadministratie en bijbehorende verplichtingen en financiële risico’s als werkgever neerlegt bij een payrollbureau. Uit ervaring weten wij echter, dat het belangrijk is dit aan een payrollbedrijf te doen, die weet wat er in de cateringbranche speelt!

U blijft bij payroll degene die het personeel werft en selecteert, begeleidt en voor vervanging zorgt als iemand ziek of op vakantie is, de planning (roosters e.d.) verzorgt, het dagelijks contact met de medewerkers onderhoudt en de kwaliteit en functioneren ten aanzien van het personeel bewaakt. Kortom, ook bij payroll blijft u dus ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken in uw cateringzaak.

Echter, bij payroll bent u niet langer de juridisch werkgever van uw medewerkers. Dat is namelijk het payrollbedrijf. Met payroll least/huurt u als het ware uw eigen personeel terug en bent hierdoor van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd krijgt om te ondernemen, is dit voor veel cateraars in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel over te zetten naar payroll (meer dan 150.000 payroll werknemers in Nederland).

Waarom payroll in de cateringbranche?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, Arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een cateraar of werkgever in de cateringbranche afkomen. Als cateraar heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied kan overzien. Een oplossing voor u is dan payroll!

Het payrollbedrijf wordt administratief én juridisch werkgever. Zij draagt zorg voor contracten, salaris, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand op een vast contract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw cateringmedewerkers van payroll merken, is dat zij hun salaris via een andere organisatie ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket en loopbaanvooruitzichten blijven gewoon allemaal uw verantwoordelijkheid.

Wat kost payroll in de cateringbranche?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw cateringmedewerker u eigenlijk per uur?

Payrolltarieven zijn namelijk ook opgebouwd uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen, die u zelf ook heeft wanneer u cateringpersoneel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat de afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw risico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer weet wat een cateringmedewerker u exact per uur kost.
Omdat wij van payroll catering met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een cateraar of werkgever in de cateringbranche zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u met uitzendkrachten of gedetacheerden, dan bent u sowieso met payroll catering 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen met payroll soms tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll catering

Payroll catering kan elke cateraar of werkgever in de cateringbranche een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payroll offerte aan en ontvang deze binnen 48 uur, boordevol informatie over payroll in de cateringbranche voor u, uw cateringzaak en medewerkers.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll interessant?

Voor iedere cateraar die personeel in dienst heeft, is payroll interessant of dit nu fulltimers, parttimers, oproepkrachten of seizoenskrachten zijn. De zorg voor een cateraar bij personeel is de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken of hebben van medewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist contract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. Tenslotte bent en blijft u ook nog verantwoordelijk voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties.

Hoe lang of kort een medewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw cateringmedewerkers via payroll catering te payrollen, bent u van al deze zaken in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst niets meer mee te maken.

Payrollbedrijven in de cateringbranche

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden hun payrolldiensten in de cateringbranche aan. Naast payroll catering zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payrolling, ook gespecialiseerd in payroll voor horeca- en cateringbedrijven.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in de cateringbranche

Naast de bovengenoemde reden zijn ook de volgende voordelen doorslaggevend bij cateraars in de cateringbranche om te gaan payrollen.

U blijft de baas met payroll

In de praktijk blijft u voor uw werknemers 'de baas'. Het payrollbedrijf is slechts op de achtergrond uw afdelingen personeelzaken en salarisbetaling. U bent en blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding maar alleen zonder allerlei regeltjes, risico's en papieren.

Flexibiliteit met payroll

Door uw cateringpersoneel te payrollen, kunt u meer contracten aanbieden en nog beter inspelen op de ontwikkeling in de cateringbranche.

Administratieve lastenverlichting met payroll

Alle administratieve handelingen zijn voor rekening van de payrollorganisatie. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen van zowel u als uw werknemers, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, u krijgt als cateraar met payroll meer tijd om te ondernemen.

Geen risico's met payroll

U betaalt per medewerker en per gewerkt uur. Onverwachte uitgaven bij eigen verloning, door bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid, komen nu voor rekening van het payrollbedrijf.

Gratis deskundig advies bij payroll

Via payroll catering ontvangt u gratis advies (bij uw accountant betaalt u per minuut!) over arbeidszaken en informeren wij u over nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Ook employee benefits (pensioen, collectieve zorgverzekering etc.) zijn onderdeel van ons aanbod. U ziet aan uw cateringmedewerkers wordt bij payroll catering ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer weten over wat payroll voor uw cateringzaak of -medewerkers kan betekenen? Vraag daarom nu snel een payroll offerte bij ons aan!