payrollcatering.nl

Payroll catering

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de cateringbranche in Nederland.

Misschien loopt u als cateraar met de gedachte om uw cateringpersoneel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf, die in de catering thuis is, onder te brengen. Stopt u dan met verder zoeken! Payroll catering is namelijk de website, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in de catering in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor de catering in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de catering in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw cateringbedrijf, CAO, medewerkers en de bijbehorende payrolltarieven in de catering in Nederland.

Vraag een offerte voor de catering aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll besteedt u het juridisch werkgeverschap van uw cateringpersoneel aan een payrollbedrijf uit. Dit betekent dat u bij payroll uw (gehele) salaris- en personeelsadministratie, bijbehorende verplichtingen en financiële arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s aan een payrollbedrijf overdraagt. Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is dit aan een payrollbedrijf te doen, die weet wat er in de cateringbranche in Nederland speelt!

U blijft bij payroll o.a nog wel steeds zelf degene die uw cateringpersoneel werft en selecteert, hen begeleidt en voor vervanging zorgt als iemand ziek of op vakantie is. Daarnaast verzorgt u bij payroll ook nog steeds zelf de planning (roosters e.d.), onderhoudt u het dagelijks contact met uw medewerkers en bewaakt u de kwaliteit en het functioneren van uw cateringpersoneel op uw werkvloer. Kortom, ook bij payroll in de catering blijft u dus nog steeds gewoon ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken in uw cateringbedrijf.

Met payroll least/huurt u dus als het ware uw eigen cateringpersoneel terug, maar bent u van alle administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken binnen uw cateringbedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel cateraars in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar cateringpersoneel naar payroll over te zetten (daardoor zijn er in Nederland momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers). Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de catering in Nederland bij ons aan!

Waarom payroll in de catering?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een cateraar en/of werkgever in de catering in Nederland afkomen. Als cateraar heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin allemaal te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied kan overzien. Een oplossing voor u is dan misschien payroll!

Een payrollbedrijf wordt administratief én juridisch de werkgever van uw cateringpersoneel. Zij draagt o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarisbetalingen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch bij payroll nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw cateringpersoneel van payroll merkt, is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket, Sinterklaas, jubilea en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk bij payroll in de catering gewoon allemaal uw verantwoordelijkheid.

Vraag een offerte voor de catering aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in de catering interessant?

Voor iedere cateraar die personeel in dienst heeft, is payroll wel interessant of dit nu fulltimers, parttimers, oproepkrachten, seizoenskrachten of studenten/scholieren zijn. De zorg voor een cateraar bij personeel is echter altijd de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken of hebben van cateringmedewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist contract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. En tenslotte bent en blijft u ook nog voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties verantwoordelijk.

Hoe lang of kort een cateringmedewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw cateringpersoneel bij payroll catering te payrollen, bent u van al deze zaken in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Wat kost payroll in de catering?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw cateringmedewerker u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland cateringpersoneel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten aan allerlei verschillende instanties door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een cateringmedewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll catering met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een cateraar en/of werkgever in de catering zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u sowieso met payroll catering 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen in plaats van uitzenden of detacheren laat payrollen, tot soms wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll catering

Wij van payroll catering kunnen elke cateraar en/of werkgever in de catering in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de catering in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw cateringbedrijf en cateringpersoneel in Nederland!

Vraag een offerte voor de cateringbranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de catering

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast payroll catering ook hun payrolldiensten o.a. in de catering aan. Naast payroll catering zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payrolling, ook in payroll voor horeca- en cateringbedrijven gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in de catering

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel cateraars, ondernemers en/of werkgevers in de catering in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

U blijft de baas binnen uw cateringbedrijf bij payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw cateringpersoneel binnen uw cateringbedrijf nog steeds 'de baas'. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw cateringbedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw cateringpersoneel verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Administratieve lastenverlichting met payroll in de catering

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll in de catering heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw cateringbedrijf.

Geen werkgeversrisico's meer met payroll in de catering

Uw huidige en/of nieuw geworven cateringpersoneel werkt exclusief voor u, maar staat bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw cateringpersoneel. U heeft bij payroll namelijk geen personeel in de catering meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll in de catering

U weet met payroll in de catering vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u daar in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw cateringmedewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw cateringbedrijf met payroll.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll in de catering

Omdat u geen juridisch werkgever van uw cateringpersoneel bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

Lagere personeelskosten door payroll in de catering

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll catering uw personeels- en salarisadministratie van uw cateringbedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw cateringpersoneel zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll in de catering veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau voor cateraars samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll in de catering gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw cateringpersoneel ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en diverse collectieve verzekeringen voor uw cateringmedewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw cateringpersoneel wordt door payroll catering bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw cateringmedewerkers in de catering in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een payroll adviesgesprek of payrollofferte voor en in de catering in Nederland bij ons aan!